Opis podpore

Urška Topolšek Planinšek je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK: Urška Topolšek Planinšek je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzela Urška, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje tri vrste dopolnilnih dejavnost: turistična kmetija, predelava mesa in predalava živil rastlinskega izvora. Mlada gospodarica bo na kmetiji uvedla preureditev hleva za govedo in prašiče na prosto rejo. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Urška se bo na kmetiji tudi zaposlila.

CILJI: Na kmetiji imajo naslednje cilje: gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg ekološke proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva; z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji. Višji prihodek in dohodek na kmetiji. Zaposlitev na kmetiji.

Naši certifikati