Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 - 2020

NAZIV AKTIVNOSTI: PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE

Urška Topolšek Planinšek je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK: Urška Topolšek Planinšek je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzela Urška, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje tri vrste dopolnilnih dejavnost: turistična kmetija, predelava mesa in predalava živil rastlinskega izvora. Mlada gospodarica bo na kmetiji uvedla preureditev hleva za govedo in prašiče na prosto rejo. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Urška se bo na kmetiji tudi zaposlila.

CILJI: Na kmetiji imajo naslednje cilje: gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg ekološke proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva; z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji. Višji prihodek in dohodek na kmetiji. Zaposlitev na kmetiji.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAZIV AKTIVNOSTI: EKOLOŠKO KMETOVANJE (ukrep 11)

CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAZIV AKTIVNOSTI: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (ukrep 13)

CILJI: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naši certifikati

Green Key

Green Accomodation

EU Organic

Okusi Rogle

Prijazno invalidom

Prijazno invalidom

Slow Food Styria

Združenje turističnih kmetij

Rogla Pohorje

© 2021 Kmetija Urška. Vse pravice pridržane.
Top
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram