Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 - 2020

NAZIV AKTIVNOSTI: PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE

Urška Topolšek Planinšek je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK: Urška Topolšek Planinšek je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzela Urška, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje tri vrste dopolnilnih dejavnost: turistična kmetija, predelava mesa in predalava živil rastlinskega izvora. Mlada gospodarica bo na kmetiji uvedla preureditev hleva za govedo in prašiče na prosto rejo. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Urška se bo na kmetiji tudi zaposlila.

CILJI: Na kmetiji imajo naslednje cilje: gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg ekološke proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva; z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji. Višji prihodek in dohodek na kmetiji. Zaposlitev na kmetiji.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAZIV AKTIVNOSTI: EKOLOŠKO KMETOVANJE (ukrep 11)

CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAZIV AKTIVNOSTI: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (ukrep 13)

CILJI: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko vzdrževanje objekta za turistično dejavnost in menjava opreme iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

POVZETEK

Na manjši ekološki kmetiji se s turistično dejavnostjo ukvarjamo že 30 let.
Turistično dejavnost opravljamo v dveh objektih, v prvem smo z dejavnostjo pričeli leta 1991. Takrat so imeli 4 sobe in jedilnico za 50 oseb. Leta 1998 je sledila izgradnja novega objekta za goste. Dodatno smo pridobili štiri dvoposteljne sobe in po mednarodnih standardih opremljen apartma za invalide. Takrat so bili prva in edina turistična kmetija v Sloveniji, ki je ponujala tudi namestitev za invalide. Danes imamo 7 sob (5 dvoposteljnih in 2 družinski suiti, skupaj 18 ležišč) in jedilnico za 20 oseb.
Generalno smo želeli z investicijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta oz. zmanjšati toplotne izgube z izolacijo strehe in fasade ter menjavo 22 let starih oken in tako znižati stroške. Opremo sob in kopalnic smo prilagodili današnjim trendom, poenotili izgled lesenih delov na objektu z drugim objektom (oken, balkonskih ograj), kritine in fasad in tako poenotili vizualni vtis ob pogledu na celotno domačijo.
V letu 2021 bomo obeležili 30-letnico delovanja turistične dejavnosti na kmetiji, zato želimo prenovo zaključiti pred pričetkom težko pričakovane nove letne sezone.
S celovito prenovo želimo poleg že navedenega dvigniti ceno uslug, ki jih nudijo gostom.V letu 2021 bomo obeležili 30-letnico delovanja turistične dejavnosti na kmetiji, zato želimo prenovo zaključiti pred pričetkom težko pričakovane nove letne sezone.
S celovito prenovo želimo poleg že navedenega dvigniti ceno uslug, ki jih nudijo gostom.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

  • menjava oken,
  • izolacija fasade,
  • menjava opreme in jogijev v sobah,
  • prenova kopalnic,
  • prenova tlakov,
  • menjava balkonske ograje,
  • izolacija strehe.

Z deli smo pričeli konec oktobra 2020 in zaključili marca 2021.

CILJI

V objektu smo izboljšali energetsko učinkovitost oz. zmanjšali toplotne izgube z izolacijo strehe in fasade ter menjavo 22 let starih oken in posledično zmanjšali stroške ogrevanja, hlajenja. Menjali smo tudi balkonsko ograjo.
Obnovili smo tlake, prenovili kopalnice, menjali opremo v sobah.
Opremo sob in kopalnic smo prilagodili današnjim trendom, poenotili izgled lesenih delov na objektu z drugim objektom (oken, balkonskih ograj), kritine in fasad in tako poenotili vizualni vtis ob pogledu na celotno domačijo.
S celovito prenovo želimo poleg že navedenega dvigniti ceno uslug, ki jih nudimo gostom.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • dobro počutje gostov,
  • povečan prihodek,
  • zadovoljni člani družine.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naši certifikati

© 2024 Kmetija Urška. Vse pravice pridržane.
Top
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram